Klimatyzatory wyparne

Chłodzenie wyparne jednocześnie wentyluje, schładza, nawilża i oczyszcza powietrze.

Metoda chłodzenia i wentylacji oparta na technologii wyparnej, pozwala nawiewać powietrze schłodzone przez odparowanie wody, przy znacznie niższym zużyciu energii elektrycznej w porównaniu z konwencjonalną klimatyzacją (zużycie energii elektrycznej ok. 5% mocy chłodniczej) i bez użycia gazów chłodniczych. Środkiem chłodniczym klimatyzatorów wyparnych jest woda, która po odparowaniu powróci w formie deszczu.

Klimatyzator wyparny wykorzystuje zjawisko pochłaniania dużej ilości ciepła na przemianę wody z fazy ciekłej w fazę gazową. Pochłonięta energia cieplna zostaje przekształcona na energię kinetyczną - ruchu niezbędną dla cząsteczek pary w fazie gazowej.

Schłodzone powietrze z odparowaną wodą schładza klimatyzowany obszar, po czym zostaje wywiane na zewnątrz.

Powietrze zewnętrzne czerpane jest przez nawilżane maty celulozowe, zostaje schłodzone w zależności od temperatury zewnętrznej i wilgotności powietrza zewnętrznego - średnio o 6 – 15°C i nawiane do Hali.
W Hali pracą klimatyzatora steruje programator z wyświetlaczem umożliwiającym odczyt i ustawienie temperatury i wilgotności.

Klimatyzatory wyparne

PANELE WYPARNE – wodne ściany chłodzące.

Ściany wodne to kompletny produkt zawierający ramę aluminiową odporną na korozję, system dystrybucji wody oraz wkład celulozowy powlekany żywicą zapewniającą stałe właściwości fizyczne zarówno suchego wkładu jak i mokrego.

Panele wyparne wystarczy podłączyć do odpowiednio dobranej pompy wody ze zbiornikiem. Montaż paneli ewaporacyjnych powinien uwzględniać odpowiedni przepływ powietrza wymuszony przez wentylatory. Panele ewaporacyjne montuje się np. w ścianach, oknach, nieużywanych bramach, jako freecooling, do dry-coolerów i chillerów (do zwiększenia sprawności chłodzenia). Panel wyparny wykorzystuje zjawisko pochłaniania dużej ilości ciepła na przemianę wody z fazy ciekłej w fazę gazową czyli parę wodną. Powietrze zewnętrzne czerpane jest przez nawilżane maty celulozowe, zostaje schłodzone w zależności od temperatury zewnętrznej i wilgotności powietrza zewnętrznego - średnio o 6 – 12 st. C i użyte do chłodzenia. Panele znajdują zastosowanie w przemyśle lekkim i ciężkim, magazynach, budynkach inwentarskich, szklarniach i innych obiektach wielkokubaturowych.

Zalety wykorzystania wodnych ścian chłodzących:

  • tanie i ekologiczne chłodzenie (bez użycia f-gazów)
  • szybki i prosty montaż
  • łatwe utrzymanie i czyszczenie
  • odporne na korozję i uderzenia (rama aluminiowa)
  • równomiernie namaczane wodą (zapewnia stały efekt chłodzący)
  • robione pod zadany wymiar

 klimatzyatory wyparne warszawa 2